Flota


 


W ramach swoich usług zarządzania flotami KOBALT koordynuje wszystkiego rodzaju działania związane z bieżąca i prawidłową eksploatacja flot samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciągników siodłowych oraz naczep/przyczep. Zarządzamy flotami firm transportowych obsługujących kierunki Europy Zachodniej , Europy Wschodniej oraz Skandynawskich.

Zarządzanie flota przez KOBALT daje możliwość ujęcia wszystkich czynności obsługi Floty w jedna procedurę, która zapewnia naszym Klientom oszczędność czasu i kosztów. W ramach zarządzania, Klienci KOBALT otrzymują szczegółowo przygotowane raporty zarządcze, które dostarczają rzetelnych informacji na temat aktualnego i faktycznego stanu Floty, ułatwiając w ten sposób zaplanowanie w czasie rzeczywistych kosztów użytkowania samochodów. Raporty takie przygotowywane są dla naszych Klientów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i wymaganiami.

Koszty możemy analizować na różnym poziomie szczegółowości, od poszczególnych faktur do analiz według dowolnie zdefiniowanych grup kosztów. Umożliwiamy analizę kosztów, np.:
 • wartość kosztów z podziałem na rodzaje (np. paliwa, przeglądy, myjnie, części, robocizna itp.)
 • koszty utrzymania poszczególnych samochodów np.: według jednostek organizacyjnych, centrów kosztowych, marek,
 • koszty i przebiegi generowane przez danego pracownika,
 • obroty z wystawcą faktur ( np. stacją paliw, serwisem ) – pomagające w negocjacji rabatów,
 • analizy graficzne kosztów utrzymania marek/pojazdów w zależności od ich przebiegu
 • raporty kosztów pojazdów oraz analizy graficzne według dowolnych parametrów przy użyciu wbudowanych tabel przestawnych
 • Powyższe analizy mogą być wykonywane wg wielu elastycznych kryteriów np.
  • za określony okres,
  • dla wybranych jednostek organizacyjnych,
  • dla podanej grupy samochodów lub jednego pojazdu,
  • dla poszczególnych marek,
  • dla wskazanych grup kosztów,
  • porównanie kosztów jednostek organizacyjnych (rejonów, działów) w czasie (kwartał, rok itd.).
Proponujemy także usługę rozliczenia eksploatacji samochodów zawiera ona dane, dla wskazanego okresu, struktury organizacyjnej, marek, pojazdów, itd.:
 • przebieg pojazdu w okresie,
 • rzeczywiste zużycie paliwa, ilość paliwa według normy, przepał, oszczędność, średnie zużycie paliwa,
 • koszty paliwa, inne koszty, koszty ogółem,
 • koszt 1 km, średnia cena paliwa,
 • średnie przebiegi pojazdów w miesiącu,
 • porównania i weryfikację tankowań z różnych źródeł ( np. transakcje paliwowe i informacje z GPS ),
 • statystyki kosztów i ilości napraw poszczególnych marek / pojazdów,
 • tankowania niewłaściwego paliwa i tankowania powyżej pojemności zbiornika
 • zestawienie stanów liczników pojazdów, analiza zyskowności koszty/przychody.
Prowadzimy także informacyjne dotyczących ważności dokumentacji pojazdów:
 • pojazdy z kończącymi się badaniami technicznymi,
 • polisy według dat wygasania,
 • planowane przeglądy pojazdów,
 • zestawienie i statystyka szkód.
Zajmujemy się także wyposażeniem pojazdów (zakupami oraz ewidencją):
 • wyposażenie przydzielone do poszczególnych pojazdów,
 • zestawienia samochodów posiadających wyposażenie z określonych grup wyposażeń,
 • wyposażanie zakupione lub zlikwidowane w danym okresie
Katalog SEO Katalog stron Katalog stron NETpedia Katalogseo24.pl Katalog SEO 24 Pozycjonuje.NET - Pozycjonujący Katalog